Saam skep ons welvaart

 

 Tel:(018) 581 1016
 Fax:(018) 581 1587
 Klik E-Pos

Jou vennoot in welvaartskepping

TERRATEK verhoog jou boerderyinkomste met wetenskaplike waarnemings, analises en aanbevelings. Terratek glo dat as jy dit nie meet nie, jy dit nie kan bestuur nie. Daarom haal ons die raaiwerk uit jou boerderybestuur uit.

Ons is jou langtermynvennoot in welvaart!

TERRATEK help produsente om hul hulpbronne ten volle, winsgewend en volhoubaar te bestuur. Ons spesialiseer in hulpbronkwantifisering en bestuur in die volgende velde:

Grondkunde en Akkerbou
Geografiese Inligtingstelsels (GIS)

Water kwalireit